Агенция "Лайфтайм" има удоволствието да Ви представи за продан бензиностанция в гр. Пещера, 

изградена и въведена в екплоатация  през 2003 г. като е работила денонощно. През 2012г. е преустановила работа, като до момента не фунционира.

Изградена е на 2 440 кв.м. , като проектът за преустройство и реконструкция предвижда застроена площ от 70 кв.м.,  включващ магазинна част, офис , санитарни възли ,склад, козирка 90 кв.м., 2 места за зареждане на дизел и бензин , 2 бр. вкопани резервоари със вместимост по 10 000 л., като един е за дизел и един разделен за различни видове горива, разтоварище, газов модул с газова колонка , със вместимост 10м3.,

Обектът разполага със следните проекти:     

I. Цялостен работен проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща бензиностанция и газстанция“,  включваща следните части:

А. Архитектура.                                           

Б. Конструкции   +техн. Контрол.                                              

В. ВиК  инсталации:                                       

          1. Вътрешни ВиК инсталации :          

          2. Площадкови  ВиК мрежи.                  

 Г. Електроинсталации:  

          1. Вътрешни електроинсталации .        

          2. Площадкови електроинсталации.     

Д. Отопление , вентилация и климатизация.   

Е. План за безопасност и здраве .               

Ж. Проект паркоустройство.                     

З.  План за пожарна безопасност.              

И. Енергийна ефективност  + доклад.            

К. Геодезическо заснемане.    

Л. Вертикална планировка и трасировъчен план.

М. Проект детска и фитнес площадка.          

Н. Количествено - стойностна  сметка.           

О. Технологичен  проект – кафе.                    

П. Пътна част .

Р. Технологичен проект бензиностанция и АГСС/оферта/

С. Проект за външни електро захранване.       

Т. Договор за независим строителен надзор .

II.Документация:

1.Акт за собственост .

2.Скица виза за проектиране.

3.Съгласуване с РИОСВ на инвестиционно намерение.

4.Становище от ВиК Пещера.

5.Становище и договор от ЕВН Разпределение.

6.Разрешително за водоползване от Басейнова Дирекция  – Пловдив.

7.Разрешение за строеж.

БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА

За допълнителна информация - 0888773316