Една от основните ни цели е да направим процеса по покупка или продажба на имот максимално улеснен и прозрачен за вас. За целта се постарахме да създадем прецизен и гъвкав начин на работа с нашите клиенти, който да е съобразен изцяло с техните нужди.

Ето някои от стъпките, които предприемаме, когато започваме работа с нов клиент:

  • Организираме първоначална среща, на която обсъждаме в подробности нуждите,вижданията и предпочитанията на клиента 
  • Създаваме точен психологически профил на конкретния клиент, за да открием най-подходящия имот за него
  • Подписваме договор
  • Чрез партньорската ни мрежа от брокери и строителни фирми търсим най-подходящия за клиента имот
  • Подбираме подходящите оферти за конкретния клиент
  • Предлагаме и обсъждаме с клиента най-подходящите за него имоти
  • Правим щателна проверка на имота и изготвяме цялата необходима документация за покупката
  • Включваме се активно в целия процес на придобиване на имота, като съдействаме в комуникацията с адвокати, нотариуси и банките, отпускащи кредита

Нашата цел е процеса на работа с всеки клиент да завършва с усмивка и удовлетворение от добре свършената работа, приключила с придобиването на идеалния за него имот!