- АП.7, 3 етаж, кота +8,10 м - обща площ 97,15 кв.м. (чиста площ - 78,63 кв.м),с източно d, тристаен, 75780 евро 
- АП.9, 4 етаж, кота +10,90 м - обща площ 76,78 кв.м. (чиста площ - 62,15 кв.м),с източно изложение, двустаен, покривна тераса - 8,11 кв.м, 63060 евро
- АП.10, 4 етаж, кота +10,90 м - обща площ 99,32 кв.м. (чиста площ - 80,39 кв.м),с югозападно изложение, тристаен, покривна тераса - 5,81 кв.м, 79750 евро
- АП.11, 5 етаж, кота +13,70 м - обща площ 65,63 кв.м. (чиста площ - 53,12 кв.м), с източно изложение, двустаен, покривни тераси - 13,59 кв.м и 7,25 кв.м, 59320 евро 
- АП.13, 6 етаж, кота +16,50 м - обща площ 111,44 кв.м. (чиста площ - 90,20 кв.м), с югоизточно изложение, тристаен, покривна тераса - 23,79 кв.м, 96200 евро
Предвидено завършване на сградата е началото на 2019г.

*По компаса на чертежите ще се ориентирате за посоката. 

Сградата разполага с паркоместа и гаражи, които се предлагат отделно.