Няколко съвета как да изберете добър брокер на имоти.

Винаги пренебрегваме и подценяваме усилията на брокера, но той е лицето , което ще успее и успява да ни улесни в търсенето, в предлагането на имот и съответно подготвянето на всички видове документи по сделката. Той не само намира Вашият мечтан дом, но изцяло се отдава на работата с продавач/купувача. Брокерът е този, които ще Ви ориентира и насочи към съответните институции. Доверете му се!

Ето как да изберете добър брокер на имоти:

  1. Ако използвате брокер, изберете го по препоръки на Ваши приятели и познати, проверете професионалния му опит. Изисквайте доказателства за неговия професионален опит. 
  2. Сключвайте договори за посредничество в писмена форма. Писмените договори са в интерес на всяка от страните, тъй като при неизпълнение на задълженията се носи отговорност.
  3. Ако не желаете да доверите сделката само на един брокер (да подпишете договор за изключителни права), то не възлагайте посредничеството по сделката Ви на повече от 2-3 подбрани агенции, за да можете да контролирате офертните цени и да имате възможност да поддържате постоянна връзка с тях.
  4. Когато сключвате договор с брокер, внимавайте в него ясно и точно да бъдат разписани задълженията и отговорностите и на двете страни, както и размерът на комисионното възнаграждение.
  5. Ако сте продавач или купувач на недвижим имот, бихте могли първоначално да подпишете краткосрочен договор за посредничество с брокера (например, 1-месечен) и едва след като се уверите в компетентността и коректността на брокера – да трансформирате договора в дългосрочен (например, 6-месечен).
  6. Формулирайте пред брокера си какъв вид недвижим имот търсите и с какъв бюджет разполагате, така че брокерът да може да съобрази своите предложения към Вас и да не губи времето Ви с излишни огледи на имоти, несъответстващи на Вашите критерии.
  7. Направете съвместно с брокера си предварително план за огледи с цел да се пести време. Изисквайте от брокера си да гледате жилища максимално близки до поставените критерии.

/ by